Akcija zbiranja in odstranjevanja nevarnih in kosovnih odpadkov 2019

AKCIJA ZBIRANJA IN ODSTRANJEVANJA NEVARNIH ODPADKO