Natisni

namera o sklenitvi najemne pogodbe

KRAJEVNA SKUPNOST

             SOLKAN

 

Številka:     3528-3/16

Datum:      17. 6. 2016

 

 Skladno s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13 IN 10/14) Krajevna skupnost  Solkan

                                                     objavlja

                               NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

Predmet najemne pogodbe so poslovni prostori (gostinski lokal) na C. IX. Korpusa 112 v Solkanu,

ID stavbe 2303-24-1 s skupno površino 74 m2 in občasno uporabo velike sobe na karavli, zunanje dvorane, predprostora med bifejem in dvorano ter souporabo parkirišča, za dobo  1 (enega) leta.

Cena  skupne mesečne najemnine  je 683 eur.

 Najemna pogodba bo sklenjena skupaj z Društvom upokojencev Solkan, ki ima brezplačno uporabo na navedeni nepremičnini.

 

                                                                                                                  Predsednica Sveta KS

                                                                                                                   Mag. Darinka Kozinc