Natisni

Novo vodstvo KS Solkan

Na 1. seji novoizvoljenega Sveta KS  dne 27. 10. 2014 je bila  za obdobje od 27. 10. 2014 do 31. 12. 2015 izvoljena  za predsednico Sveta KS mag. Darinka Kozinc,  za namestnika pa Radovan Grapulin.
Od 1. 1. 2016 do konca mandata 2018 je bil izvoljen  za predsednika Radovan Grapulin, za njegovo namestnico pa mag. Darinka Kozinc.