Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

            SOLKAN 

Številka: 679-1/18

Datum:   29. 3. 2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS 11/2018)  Krajevna skupnost Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan

                                                                                 objavlja

                            NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

 

Predmet najemne pogodbe so igrišča v športni coni Žogica, ki ležijo na parc. št. 817/2 k.o. Solkan in sicer:

asfaltno igrišče za odbojko, dve teniški igrišči, igrišče na mivki za odbojko, asfaltno igrišče za košarko,

s sanitarijami in garderobo.

Krajevna skupnost Solkan bo predmetne nepremičnine oddala v najem skladno z 2. točko 1. odst. 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 11/2018) z neposredno pogodbo, saj je predvideni letni prihodek od oddaje nepremičnin v najem nižji od 5.000 EVR.

Najemnik prevzame pripravo in tekoče vzdrževanje teniških igrišč ter čiščenje sanitarij in garderobe.

Obratovalne stroške  (voda, električna energija) in material  na športnih objektih plačuje Krajevna skupnost Solkan.

Igrišča v športni coni Žogica se oddaja v najem za določen čas in sicer od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na tel. št. 05 33 000 80 tajništvo KS Solkan.

 

                                                                                                           PREDSEDNICA SVETA KS

                                                                                                            mag. Darinka Kozinc l.r.