Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

            SOLKAN

Številka: 679-1/19

Datum:   18. 2. 2019

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS 11/2018)  Krajevna skupnost Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan

 

                                                                                 objavlja

 

                            NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

 

Predmet najemne pogodbe so igrišča v športni coni Žogica, ki ležijo na parc. št. 817/2 k.o. Solkan in sicer: asfaltno igrišče za odbojko, dve teniški igrišči, igrišče na mivki za odbojko, asfaltno igrišče za košarko, s sanitarijami in garderobo.

 

Krajevna skupnost Solkan bo predmetne nepremičnine oddala v najem skladno z 2. točko 1. odst. 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 11/2018) z neposredno pogodbo, saj je predvideni letni prihodek od oddaje nepremičnin v najem nižji od 5.000 EVR.

Najemnik prevzame pripravo in tekoče vzdrževanje teniških igrišč ter čiščenje sanitarij in garderobe

ter vzdrževanje športne cone (košnja trave, popravila zunanjega inventarja  (klopi) , čiščenje poti ter ostalih igrišč ter po potrebi vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki.

Obratovalne stroške  (voda, električna energija) in material  na športnih objektih plačuje Krajevna skupnost Solkan.

 

Igrišča v športni coni Žogica se oddaja v najem za določen čas in sicer od 15. 4. 2019 do 31. 10. 2019.

 

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na tel. št. 05 33 000 80 tajništvo KS Solkan.

 

                                                                                                           PREDSEDNICA SVETA KS

                                                                                                                   Jana Herega l.r.