Natisni

Obvestilo krajanom

Krajevna skupnost Solkan obvešča krajane o javnem naznanilu Agencije RS za okolje št. 35407-15/2010-19 z dne 22. 6. 2012, da je zagotovljen vpogled v dokumentacijjo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju za napravo za proizvodnjo apna in apnenih izdelkov Solkanske industrije apna d.o.o. Solkan, na lokaciji Skalniška 4 (kamnolom)
v času od 27. 6. 2012 do 26. 7. 2012
v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Oddelek za okolje in prostor, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica in sicer v času uradnih ur
ponedeljek    8 - 12  in 13 - 15
torek               8 - 12  in 13 - 15
sreda             7.30 - 12 in 13 - 17.30
petek              8 - 13

Mnenja in pripombe na dokumentacijo se lahko do 26. 7. 2012:
- posredujejo v pisni obliki na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana ali
- vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih UE Nova Gorica, Oddelek za okolje in prostor, Trg E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica.