Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST   SOLKAN

 

Številka:     3528-3/16

Datum:       23. 6.  2017

 

Skladno s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14 in 58/16) Krajevna skupnost Solkan

                                                       objavlja 

                              NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

 

Predmet najemne pogodbe so poslovni prostori  (gostinski lokal) na C. IX. korpusa 112 v Solkanu,

ID stavbe 2303-24-1 s skupno površino 74 m2 in občasno uporabo velike sobe na karavli, zunanje dvorane, predprostora pred bifejem in dvorano ter souporabo parkirišča , za obdobje od  5. 8. 2017

do 31. 12. 2017

Cena  skupne mesečne najemnine  je 683  evr.

Najemna pogodba bo sklenjena skupaj z Društvom upokojencev Solkan, ki ima brezplačno uporabo na navedeni površini.

 

                                                                                                                 Predsednica  Sveta  KS

                                                                                                               mag. Darinka Kozinc  l.r.