Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

             SOLKAN

 

Številka:     3528-1/17

Datum:       21.11. 2017

 

Na podlagi  29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (UL RS št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1 G in 50/14) in  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Krajevna skupnost Solkan

 

                                                       objavlja

                              NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

 

Predmet najemne pogodbe so poslovni prostori v domu KS Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7 v Solkanu,

ID stavbe 2303-1670-3,4,5 ter sanitarje in možnost souporabe dvorišča  v skupni površini   109,16 m2 za dobo  12 mesecev za  socialno dejavnost v javnem interesu za namene usposabljanja težje zaposljivih oseb.

Cena  skupne mesečne najemnine  je 300 eur.

 

                                                                                                                 Predsednica Sveta KS

                                                                                                                  mag. Darinka Kozinc  l.r.