Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

             SOLKAN

 

Številka:     3528-2/17

Datum:       21.11. 2017

 

Na podlagi  29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (UL RS št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1 G in 50/14) in  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Krajevna skupnost Solkan

 

                                                       objavlja

                              NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

 

Predmet najemne pogodbe je poslovni prostor v pritličju objekta  na C. IX. korpusa  46  v Solkanu,

ID stavbe 2303-878-5 s površino  28,05 m2  in možnost souporabe velike sejne dvorane v domu KS Solkan za obdobje od  1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

Cena  mesečne najemnine  je 140 eur.

 

                                                                                                                  Predsednica Sveta KS

                                                                                                                   mag. Darinka Kozinc  l.r.