Natisni

OBVESTILO

             SOLKAN

Številka:     3528-6/17

Datum:       4. 12. 2017

Skladno s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14 in 58/16) Krajevna skupnost Solkan

                                                       objavlja

 

                              NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

Predmet najemne pogodbe so poslovni prostori  (gostinski lokal) z občasno souporabo velike sobe  na C. IX. korpusa 112 v Solkanu,  ID stavbe 2303-24-1  s skupno površino 74 m2 ,  letni vrt na parc. št. 2676/1 k.o. Solkan s površino  36 m2,  občasna souporaba  dvorane ID 2303-23 in sanitarij ID 2303-1586 ter souporaba skupnega parkirišča na parc. št. 2676/1 k.o. Solkan za  obdobje od  1. 1. 2018 do  31. 12. 2022.

 

Cena   mesečne najemnine  je 683  evr.

 

                                                                                                                  Predsednica  Sveta  KS

                                                                                                                  mag. Darinka Kozinc  l.r.