Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

             SOLKAN

Številka:     3528-5/17

Datum:       5. 12. 2017                                                                       

 

Na podlagi  30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (UL RS št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1 G,  50/14 in 75/15) in 52. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13 ,  10/14, 58/16) Krajevna skupnost Solkan

                                                       objavlja

         NAMERO O  PODALJŠANJU  POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI  DELA NEPREMIČNINE IN

         PODALJŠANJU SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Predmet  je podaljšanje pogodbe o brezplačni uporabi dela nepremičnine in podaljšanju služnostne pravice na  ID  2303-1966 – kotalkališče  v izmeri 1.422,40 m2 ,  ID 2303-1585 – garderoba v izmeri 59,70 m2  na parc. št.  2676/1 k.o. Solkan   na C. IX. korpusa  112  v Solkanu ter souporaba   parc. št. 2676/1 k.o. Solkan po razmejitveni situaciji GEO BIRO , februar 1999., za obdobje od  1. 1. 2018 do 31. 12. 2022. 

  

                                                                                                                  Predsednica Sveta KS

                                                                                                                  mag. Darinka Kozinc  l.r.