Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

             SOLKAN 

Številka:     3528-4/17

Datum:       4. 12. 2017                                                                      

Na podlagi  30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (UL RS št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1 G,  50/14, 75/15) ter  52 in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Krajevna skupnost Solkan

                                                       objavlja

 

         NAMERO O  PODALJŠANJU  POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI DELA NEPREMIČNINE IN

          PODALJŠANJU SLUŽNOSTNE PRAVICE

Predmet  je podaljšanje pogodbe o brezplačni uporabi dela nepremičnine in podajšanju služnostne pravice na ID   2303-24 del stavbe – klubska soba v izmeri 29,6 m2 , souporaba   dvorane  ID 2303-23 ter souporaba  čajne kuhinje in WC ID 2303-1586 na parc. št.  2676/1 k.o. Solkan   na C. IX. korpusa  112  v Solkanu, ter souporaba  parc. št. 2676/1 k.o. Solkan  razmejitveni situaciji GEO BIRO , februar 1999., za obdobje od  1. 1. 2018 do 31. 03. 2018. 

 

                                                                                                                  Predsednica Sveta KS

                                                                                                                  mag. Darinka Kozinc  l.r.