Natisni

OBVESTILO

Skladno s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)  Krajevna skupnost Solkan

 

 

 

 

                                                                    objavlja

 

 

NAMERO  O SKLENITVI POGODBE O BREZPLAČNI  UPORABI

 

 

Predmet pogodbe o brezplačni uporabi je poslovni prostor na Cesti IX. Korpusa 46 v Solkanu

ID stavbe  2303-875-5 s skupno površino 28,05 m2.

 

 

 

 

 

 

Številka:  3528-1/14                                                                           Jožef Leban

Solkan,    7. 2. 2014                                                                      PREDSEDNIK SVETA KS