Natisni

OBVESTILO

Skladno s 53. členom uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 

Krajevna skupnost Solkan 

                                                                      objavlja

                       NAMERO O SKLENITVI POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI

Predmet pogodbe o brezplačni uporabi je poslovni prostor na Soški cesti 31 v Solkanu,

ID stavbe 2303-1346-2 s skupno  površino 70,50 m2, v katerem je muzejska mizarska

zbirka.

  

Številka:  3528-1/14

Datum:    16. 7. 2015                                                          Radovan Grapulin  l.r.

                                                                                                NAMESTNIK

                                                                                                PREDSEDNICE SVETA KS