Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

           SOLKAN

Številka: 3528-2/16

Datum:    29. 6. 2016

 

Skladno s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Krajevna skupnost Solkan

                                                            objavlja

                        NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

 

Predmet najemne pogodbe je poslovni prostor na Trgu Jožeta Srebrniča 7 v Solkanu, ID stavbe  2303-1670-5 s površino 27,10 m2, souporabo sanitarij in hodnika. Cena mesečne najemnine   je 200 eur , v katero so zajeti tudi obratovalni stroški.

 

Prostor se oddaja v najem za dobo enega leta.

                                                                                                     Predsednica Sveta KS

                                                                                                     mag. Darinka Kozinc