Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

             SOLKAN

 

Številka:     3528-1/17

Datum:       17. 3. 2017

  

Skladno s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Krajevna skupnost Solkan

 

                                                       objavlja

                              NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE


Predmet najemne pogodbe so poslovni prostori v domu KS Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7 v Solkanu,

ID stavbe 2303-1670-4,5 ter sanitarje in možnost souporabe dvorišča  v skupni površini   90,7 m2 za dobo 21 mesecev za  socialno dejavnost v javnem interesu za namene usposabljanja težje zaposljivih oseb.

Cena  skupne mesečne najemnine  je 300 eur.

                                                                                                                  Predsednica Sveta KS

                                                                                                                   mag. Darinka Kozinc l.r.