Natisni

OGLEDALO MOJEGA OKOLJA 2018

FLD 7252

Nagrajenci v akciji OMO 2018 so:

KATEGORIJA A (muzeji in kulturna dediščina, sakralni objekti, spomeniki, izobraževalne institucije) = Solkanski most (KS Solkan)

KATEGORIJA B (ulice, trgi in mestne četrti, krožišča) = Plac v Šempetru pri Gorici (Občina Šempeter Vrtojba)

KATEGORIJA C (trgovine, nakupovalni centri, poslovni objekti) = APIA - Šempeter pri Gorici (Apia d. o. o.) in Nakupovalni center Supernova Nova Gorica (Supernova Ngo d. o. o.)

KATEGORIJA D (gostinski lokali s poudarkom na ponudbi hrane, nočitvene kapacitete, igralnice) = Hotel Zlata ribica - Idrija pri Bači (Prima d.o.o.) in Restavracija Primula - Solkan (Jožef Žabar s.p.)

KATEGORIJA E (športno zabaviščni parki in otroška igrišča) = Sprehajalna pot okoli jezera - Most na Soči (kopališča, skulpture, igrišča, turistični ladji, gostinska ponudba)

KATEGORIJA F (objekti prijazni invalidom in starejšim) = Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

KATEGORIJA OSAT:
- Vila Rafut in pripadajoči park - Pristava (Nova Gorica)
- Zapuščena in zaraščena trdnjava - železniška postaja Most na Soči