Natisni

POKRITO KOTALKALIŠČE ODDAJAMO ZA PRIREDITVE

Krajevna skupnost Solkan oddaja v najem za razne prirediitve pokrito kotalkališče na bivši solkanski karavli.
Prireditve naj bi trajale največ do 24. ure. Ozvočenje prireditve mora biti prilagojeno lokaciji, da ne
bo  moteče za okolico.