Natisni

POMOČ BEGUNCEM

Svet KS Solkan je na seji dne 7. 7. 2016 sklenil, da posredujemo povezavo (link) na spletno stran za pomoč beguncem:

 http://refugees-welcome.si/

Refugees Welcome je spletna platforma, ki omogoča povezanje beguncev in posameznikov, ki le-tem želijo ponuditi prostor za bivanje ter s tem prispevati k njihovi integraciji v slovensko okolje. Nudimo podporo pri reševanju vprašanj, povezanih s sobivanjem. Refugees Welcome podpira lokalno razpršeno rešitev namestitve beguncev. Z našim delom želimo prispevati k ohranjanju odprte družbe, temelječe na principu solidarnosti in enakosti za vse. Izhajamo iz principa, da bi morali imeti vsi ljudje enake možnosti, ter da nihče ni nelegalen.