Natisni

Predavanje in pogovor o JAVNIH RAZPISIH za kulturna društva v letu 2012

Spoštovani!
Vljudno vabljeni na predavanje in pogovor o JAVNIH RAZPISIH za kulturna društva v letu 2012, ki jih na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD).

DATUM: ponedeljek, 9. januar 2012, ob 18. uri

LOKACIJA: Točka - ZKD Nova Gorica, Gradnikove brigade 25, Nova Gorica (pevska soba 1)

PREDAVATELJICI: MARJETA TURK – pomočnica direktorja za splošne zadeve JSKD RS
MAJA JERMAN BRATEC – vodja območne izpostave JSDK Nova Gorica

NAMEN:
• spoznati, osvežiti in dopolniti vedenje o možnostih pridobivanja javnih sredstev za sofinanciranje programov društev, ki so pristojnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;
• spoznati novo aplikacijo internetne prijave

TEME:
I. JAVNI PROJEKTNI RAZPIS (PR 2012)/Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti priseljencev (Etn 2012);
II. KULTURNI TOLAR 2012;
III. Programski pozivi oz. razpisi lokalnih skupnosti (MO Nova Gorica, Občina Renče – Vogrsko);
IV. Praktični prikaz spletne aplikacije za prijavo na razpise

I. Javni projektni razpis (PR 2012) za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS (Etn 2012), ki jih bo v letu 2012 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, bosta predvidoma odprta od 4. februarja do 4. marca 2012.

II. Sredstva kulturnega tolarja bodo razdeljena preko štirih razpisov, ki bodo odprti v drugi polovici februarja in sicer:
• Javni razpis za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Prostori oprema 2012).
• Javni razpis za sofinanciranje nakupa specializirane opreme za potrebe folklornih skupin, pihalnih in tamburaških orkestrov (Specializirana oprema 2012).
• Javni razpis za izbor projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov za leto 2012 (MKC 2012).
• Javni razpis za izbor projektov za sofinanciranje nakupa informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2012 (Informatika 2012).

III. Programska poziva PrP Nova Gorica 2012 in poziv PrP Renče – Vogrsko 2012 bosta objavljena po sprejetju proračunov lokalnih skupnosti.


Lepo pozdravljeni!

Maja Jerman Bratec, vodja

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Nova Gorica
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica
T 05 335 18 50
F 05 335 18 54
M 051 673 350
E #EM#6f682c6d6b7367296f6678626f6c4e65637a763d677c#EM#
W www.jskd.si