Natisni

PREVZEMNO MESTO ZA KLAVNIČNE ODPADKE – CERO NOVA GORICA

Podjetje Komunala Nova Gorica d. d. je pridobila dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za prevzem klavničnih odpadkov na območju šestih občin (MO Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba), kjer izvajamo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Tako se želimo še bolj približati potrebam prebivalcev.
Klavnični odpadki predstavljajo tiste ostanke živali, ki niso primerni za predelavo v mesne pridelke.

V tej skupini Živalski Stranski Produkt kategorije 1 (ŽSP 1) so najpogosteje:
1. Črevesje,
2. perje,
3. kosti,
4. glave,
5. parklji,
6. rogovi,
7. hrbtenjače,
8. volna,
9. koža surova
10. dlaka,
11. kopita itn.

Za prevzem tovrstnih odpadkov smo se posebej registrirali, pridobili ustrezna dovoljenja in nabavili poseben zabojnik za zbiranje klavničnih odpadkov, ki ustreza vsem zahtevam zakonodaje na tem področju.
kontejner
Slika: namenski zabojnik za zbiranje klavničnih odpadkov ŽSP 1
Klavnične odpadke lahko pripeljete na zbirni center CERO NOVA GORICA v Stari Gori, Ulica Partizanske tehnike 6, (kontaktna oseba g. Gorazd Ambrožič, Vodja OE CERO tel: 05 333 01 29, mobilni tel: 031 378 393). Strokovni usposobljeni sodelavci bodo klavnične odpadke prevzeli, izdali potrdilo in jih ustrezno skladiščili. Oddaja teh odpadkov je za fizične osebe omenjenih šestih občin brezplačna, pravne osebe pa morajo posebej skleniti pogodbo s podjetjem Koto Proizvodno In Trgovsko Podjetje, D.O.O., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, ki bo kot edini koncesionar za tovrstne produkte izvajalo prevzem zbranih klavničnih odpadkov v CERO NOVA GORICA v Stari Gori.

Vse prebivalce vabimo, da klavnične odpadke oddajo na zbirnem centru CERO NOVA GORICA v Stari Gori, da bomo za klavnične odpadke lahko ustrezno poskrbeli. Tako bomo vsi skupaj pripomogli k preprečevanju prenašanja nekaterih nalezljivih bolezni, k zmanjševanju neprijetnih vonjav iz zabojnikov za mešane odpadke ali v naravi, hkrati pa ti odpadki ne bodo vir prehrane drugim živalim, ki so prav tako potencialni prenašalci nalezljivih bolezni (podgane, mrčes in drugi mrhovinarji).
Najdba klavničnih ali živalskih odpadkov v naravi
Klavnični odpadki oz. živalski stranski proizvodi ne sodijo v naravo. Če naletite nanje, obvestite Upravo RS za zaščito in reševanja na številko 112 ali Upravno enoto Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, tel: (05) 330 22 70 #EM#4f542f4d6b736740677b63686d235b595847444154727961366a73#EM#. Če bo uradni veterinar odločil, da je treba te ŽSP iz narave odstraniti, bo izdal odločbo in izvajalec javne službe KOTO bo skupaj s podizvajalcem (Nacionalni veterinarski inštitut) zagotovil prevzem živalskih stranskih proizvodov, ki so nelegalno odloženi v okolju. V primeru pa, ko najdete v naravi poginulo žival, o tem obvestite Nacionalni veterinarski inštitut (Gerbičeva 60, LJUBLJANA, tel.: +386 1 4779 117).

Hvala, ker skupaj skrbimo za okolje!komunala logo
komunalaVljudno naprošamo vse, ki si želijo objave na spletni strani KS Solkan, da pošljejo dokument v WORD ali JPG, JPEG obliki.
PDF datotek ne moremo objaviti.
Hvala za razumevanje.

Pišite nam, veseli bomo vsakega vašega prispevka.