Natisni

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 5. 10. 2012.

Datum: 09.12.2011

Zavod RS za zaposlovanje je dne 8.12.2011 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2012.

Zavod RS za zaposlovanje bo ponudbe na javno povabilo sprejemal vsak dan do porabe sredstev oz. najkasneje do 5.10.2012 do 13.00 ure. Obravnava ponudb bo potekala predvidoma vsak četrtek ob 11.00 uri na območni službi Zavoda za zaposlovanje.

Mestna občina Nova Gorica bo vloge za sofinanciranje sprejemala vsak da do porabe sredstev oz. najkasneje do 4.10.2012 do 13.00 ure.
Vloge je potrebno oddati po pošti ali osebno na naslov Mestne občine Nova Gorica , I. nadstropje, soba 38.


http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=377