Natisni

V pripravi je osnutek Program razvoja kulture Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2012-2015

Datum: 21.02.2012

Župan Mestne občine Nova Gorica je 15. 12. 2012 imenoval delovno skupino za pripravo strategije razvoja kulture v Mestni občini Nova Gorica.

Ker se zavedamo, da za vsako razvojno strategijo stoji široka in odprta javna razprava ter iskanje soglasja o temeljnih razvojnih usmeritvah, smo pristopili k oblikovanju osnutka »Programa razvoja kulture v Mestni občini Nova Gorica 2012 - 2015«.

K oblikovanju strokovnih podlag želimo, poleg prispevka delovne skupine, privabiti najširšo zainteresirano javnost (društva in druge nevladne organizacije, samozaposlene v kulturi, ljubitelje umetnosti,...), torej vseh, ki v kulturi aktivno delujete ali v njej le preprosto uživate. Vabimo vas, da nam vaše predloge ali opazke posredujete po elektronski pošti na naslov: #EM#746e6f627e2b64626460646c6d7f4e627f7f753d677c#EM# O izsledkih raziskave in predstavitvi nastalega osnutka nove strategije bomo spregovorili na javni tribuni, ki bo potekala predvidoma v začetku aprila. O točnem datumu in lokaciji boste pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni k oblikovanju kulturne podobe jutrišnjega dne naše občine!