Natisni

Zadnja vest


Na podlagi Odloka o spremembi meje med naseljema Nova Gorica in Solkan, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel na svoji seji 19. 4. 2012  in še ni pravnomočen, se je KS Solkan povečala za del ulice Pod vinogradi.
S tem se je uresničila dolgoletna želja krajanov.