Natisni

Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan (RIRDS)


rirds

http://www.mizarskimuzejsolkan.si/
Virtualno se sprehodite po Mizarskem muzeju v Solkanu,
kjer lahko pobližje spoznate zgodovino in razvoj obrti z zelo bogato tradicijo. ➡️ bit.ly/MizarskiMuzej


Namen in cilji društva so zlasti, da:
- daje pobude za razvoj rezbarstva, intarzerstva, restavriranja in likovnega izražanja,
- pripravlja rezbarske, intarzijske, restavratorske in likovne kolonije,
- organizira in prireja strokovne ekskurzije,
- daje predloge za zaščito materialne kulturne lesarske dediščine,
- organizira društvene, meddruštvene in meddržavne razstave,

Urnik:
Člani društva se srečujejo najmanj enkrat mesečno po dogovoru ali pisnem vabilu.

Naslov:
Trg Jožeta Srebrniča 7
5250 SolkanKontakt:
Telefon: GSM: 041617867 (Jožef Markič, predsednik društva)

Elektronska pošta


PROGRAM RIRDS V LETU 2013

 Srečanja, ogledi – obiski med člani, družabna srečanja pri naših članih z ogledom njihovih stvaritev in prikazom dela.
 Predavanja - organiziranje strokovnih predavanj.
 Strokovne ekskurzije, ogledi razstav - obisk izbranega rezbarskega in rokodelskega sejma v tujini ali Sloveniji.
 Delavnice - organiziranje delavnic za člane društva in druge zainteresirane ( intarzija, rezbarstvo, struženje, brušenje…).
 Razstave:
 čezmejna razstava v Kulturnem domu v Gorici / IT
 mednarodna razstava v Goriški knjižnici
 razstava v Šempetru
 Velikonočna razstava Križev pot (Franko Peršič) v galeriji KS Solkan
 razstava v sodelovanju z UNITRI N. G.
 tradicionalna mednarodna razstava v galeriji KS Solkan
 čezmejna razstava v Štandrežu / IT
 sodelovanje društva ali posameznih članov na raznih drugih razstavah ali prireditvah v našem okolju in širše.
 Obveščanje članov in javnosti
 na spletnih straneh, pisno, preko interneta, v javnih medijih,…
 kronika - vodenje kronike dejavnosti društva (tekst, foto, video),
 priprava vsebin za spletne strani v katerih gostujemo,
 pisanje člankov za razne časopise,
 sodelovanje z mediji.
 Sodelovanje z drugimi:
 z osnovna šola Solkan
 tehniška šola TŠC
 Most Ajdovščina
 Manzano in italijanska društva
 TD Solkan in Štmaver
 UNITRI
 SUTRIO 2013
 KS Solkan, (sodelovanje in koordinirano delo v kraju Solkan)
 TD Solkan, (Skupni nastopi, razstave,…)
 DU Solkan, (Skupni nastopi, razstave, …)
 pevski zbor, (.Skupni nastopi, razstave, …)
 drugi
 Financiranje naših dejavnosti:
 zbrana članarina,
 prijavili se bomo na razpise na MONG
 iskali bomo donacije
 Članstvo
 Za povečanje števila članov bomo vabili v naše vrste mlade in tudi ustvarjalce, ki še niso naši člani in delujejo sami ali v skupinah v drugih krajih Goriške. Interes za vključitev v naše društvo kažejo tudi nekateri posamezniki iz sosednjih krajev v Italiji. V društvo bomo povabili tudi tiste, ki ustvarjajo v glini, kamnu in drugih materialih.