Natisni

Stara solkanska mizarska delavnica

Solkan 1001                             Znak RIRDS

Krajevna skupnost Solkan in Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan

 

»STARA SOLKANSKA MIZARSKA DELAVNICA«   Solkanski Mizar

Na začetku Mizarske ulice v Solkanu stoji obeležje posvečeno mizarjem, ki ga je Krajevna skupnost Solkan postavila leta 2008.
Na njem je ponazorjen mizar pri svojem delu - lik povzet po lesorezu Jožeta Srebrniča - in napis: "Živel je tod mizarski rod".SOLKANSKO MIZARSTVO


Mizarsko orodje 1

O začetkih mizarske dejavnosti v Solkanu ni podatkov. Nedvomno je bila prva oblika družinsko mizarjenje, ki je tako v Solkanu kot tudi drugod prehajalo kasneje v obrt. Začetki tistega delovanja, ki je začelo ustvarjati podobo slovečega solkanskega mizarstva, pa segajo – po ustnem izročilu – v sredino 19. stoletja. Bližina mesta Gorice, kjer je čas narekoval tudi pohištvene potrebe prebivalstva, je omogočala razvoj obrtnega mizarstva v Solkanu do take mere, da je ob koncu stoletja zrasla potreba za zadružno organiziranje mizarjev, kar se je uresničilo v zadružni prodajalni v Gorici (1898) in nato v prvi mizarski zadrugi v Solkanu (1900). Takrat so solkanski mizarji že uživali sloves, ki je prešel meje goriške dežele. Razvoj slovenskega kapitalizma na Goriškem je to prvo zadrugo pripeljal v zasebno last, ta je nato s slabim upravljanjem pripeljala zadrugo do likvidacije (1912). Kasnejši poskus obnove delovanja zadruge je preprečila prva svetovna vojna.
Po vojni se je leta 1921 ustanovila Produktivna zadruga solkanskih mizarjev, kmalu je prešla v privatno last. Po desetih letih se je v ustanovilo združenje Comunità artigiani mobilieri. Združenje je svojo dejavnost prilagajalo zahtevam italijanskega tržišča. Po drugi svetovni vojni se je ustanovilo Združenje mizarskih obrtnikov (ZMO), leta 1948 se je preoblikovalo v mizarsko obrtno nabavno zadrugo. Ta zadruga pa je le prisostvovala zatonu solkanskega mizarstva, ki se je postopoma zlilo s sočasno ustanovljeno tovarno pohištva, kasnejšim Meblom. Te tovarne tudi danes ni več in je le del zgodovinskega spomina tako, kot je del tega spomina tudi solkansko mizarstvo. (Branko Marušič)PRIKAZ POSTOPKOV DELA
V SOLKANSKI MIZARSKI DELAVNICI


Mojstrovine solkanskih mizarjev so bile nekoč znane daleč naokoli. Žal, so časi, ko je skoraj vsaka hiša v Solkanu imela mizarja, že davno mimo.
Na staro obrt danes v Solkanu spominjajo Mizarska ulica, obeležje solkanskim mizarjem in razstavljena stara solkanska mizarska delavnica.

Pohištvo izdelano v solkanskih delavnicah je slovelo kot zelo kakovostno. Solkanski mizarji so bili mojstri intarzij, rezljanih detajlov in politur. Po ustnem izročilu naj bi začetek solkanske mizarske obrti segal v sredino 19. stoletja. Do konca druge svetovne vojne je bilo ustanovljenih več mizarskih zadrug, nato se je solkansko mizarstvo postopoma zlilo s tovarno pohištva, kasnejšim Meblom.

V mizarski delavnici v Solkanu je na ogled prikaz postopkov dela ter orodje in pripomočki: katalogi, načrti, šablone, merila, kotniki, šestila, skobelnik, žage, skobliči, rezila, žebljički, klej, čopiči, posoda za namakanje in posoda za kuhanje, stiskalnice, stiskalni plošči, plošči za gretje, strgulja, brusilni papir, skobelnik, ..


1. NAČRTOVANJE IZDELKA

Načrtovanje
katalogi, načrti, šablone, merila,  kotniki, šestila


2. PRIPRAVA LESA

Priprava lesa
skobelnik, žage, merila, skobliči,


3. PRIPRAVA FURNIRJA

Priprava furnirja
furnir, rezila, žagica, žebljički, lepilni papir


4. PRIPRAVA KLEJA

Priprava kleja
klej, posoda za namakanje, posoda za kuhanje, čopiči


5. FURNIRANJE

Furniranje
stiskalnice, stiskalni plošči, furnir, plošča, plošči za gretje


6. BRUŠENJE

Brušenje
skobelnik, zafurnirana plošča, strgulja, kladica za brušenje, brusilni – steklen papir, …


7. POLITIRANJE

Politiranje
skobelnik, šelak politura, špirit, morska pena, olje, polirne blazinice


8. SESTAVLJANJE

Sestavljanje
skobelnik, hlapci, sestavni deli izdelka, končni izdelek


Skrb za dediščino solkanskih mizarjev skrbi Rezbarsko, intarzijsko in restavracijsko društvo iz Solkana.

Urnik:
sobota, nedelja: 10.00 – 12.00
vsaki drugi in četrti torek v mesecu: 16.00 – 18.30
Za organizirane skupine je ogled možen po dogovoru izven urnika.

Lokacija: Soška cesta 31, Solkan (pri pokopališču)

Kontakt:
RIRDS - Rezbarsko, intarzijsko in restavracijsko društvo iz Solkana m: +386 (0)41 617 867
DRUŠTVO RIRDS


Razstava v Goriški knjižnici

Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo iz Solkana je bilo ustanovljeno v začetku leta 2002 na pobudo skupine ljubiteljev ustvarjanja v lesu. Namen ustanovitve je bil povezovanje vseh, ki jih privlači toplina lesa in imajo željo po druženju in sodelovanju. Društvo ni bilo ustanovljeno zgolj slučajno v Solkanu. Ta kraj ima namreč stoletno tradicijo mizarstva, ki jo skuša društvo s svojim delovanjem ohranjati kot pomembno kulturno dediščino.
V zadnjih letih postaja društvo čedalje bolj prepoznavno in s svojimi aktivnostmi prisotno na Goriškem in v sosedni Italiji. S svojimi številnimi in bogatimi razstavami je v tem prostoru navdušilo že mnoge občudovalce preprostih, marsikdaj vrhunskih, umetnin svojih članov.
Število članov se iz leta v leto povečuje, saj se pridružujejo tudi taki ljubitelji umetnosti, ki ustvarjajo v kamnu, glini, steklu, tekstilu in kovini. Člani prihajajo iz širše okolice Nove Gorice, iz Soške in Vipavske doline in celo s Krasa. V zadnjih letih na njihovih razstavah sodeluje čedalje več ustvarjalcev slovenske in italijanske narodnosti iz zamejstva. Društvo skrbi tudi za izobraževanje svojih članov z organiziranjem različnih strokovnih predavanj, delavnic ter tečajev.
Pri svojem ustvarjanju morajo poznati različne vrste materialov, njihovo strukturo in lastnosti ter obvladati tehnike in veščine obdelave. Za oblikovanje so pomembne ideje, ustvarjalni navdih, ter veliko časa in potrpljenja. V praktičnem uresničevanju svojih zamisli najdejo rešitve v obliki estetskega likovnega izražanja.
Izpod njihovih spretnih rok prihajajo lepe, dragocene in trajne unikatne stvaritve. (M. Polanc)


Muzej Solkan

Opremo in orodje za mizarsko delavnico so prispevali:

Kamilo Trpin
Mara Bratina-Zorzi
Ana in Pavlo Mermolja
Ivo in Anton Srebrnič
Otokar in Ivan Hlede
Božidar Golob
Jožko Markič
Goriški muzej
Krajevna skupnost Solkan

Pri ureditvi mizarske delavnice so sodelovali:
Slavko Pipan
Leon Bitežnik
Anton Vižin
Avgust Prijon
Božidar Golob
Davorin Golob
Rajko Gorjan
Marjan Polanc
Miran Munih
Jan Bašin
Jožko Markič
Miran Brumat
Strokovna svetovalca:
Inga Brezigar, dr. Branko Marušič


V imenu KS Solkan ter društva RIRDS se najlepše zahvaljujemo vsem darovalcem opreme in tistim, ki so pomagali urediti prostore in razstavo.

Predsednik KS Solkan – Jožko Leban
Predsednik RIRDS – Jožko Markič