Natisni

Turistično društvo Solkan


- Predstavitev društva na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani 29. januarja
- Izdaja zgibanke Solkana
- Razstava svetil in kulturni program na Trgu J. Srebrniča v Solkanu 9. marca
- prireditev v počastitev prve omembe Solkana 28. aprila (predstavitev enega od znanih Solkancev)
- sodelovanje v čistilni akciji Očistimo bregove Soče
- Mednarodni pohod Treh mostov v sodelovanju s KS Solkan in rajonskimi sveti iz zamejstva 13. maja
- voden ogled po Solkanu v mesecu maju
- sodelovanje pri organizaciji prireditve Pesem pod lipo v sodelovanju s KD Slavec
- sodelovanje pri prireditvi Črepnja kotlič in vino 3. srečanje v kuhanju in pečenju ter degustacija vin pri Ošteriji Žogica, skupaj z ošterijo Žogica
- Kulturno zabavni sobotni večeri v juliju na trgu J. Srebrniča skupaj s KD Slavec
- sodelovanje pri prireditvah ob krajevnem prazniku
- Dan odprtih vrat mini muzejev v Solkanu - vojni muzej in mizarski muzej v oktobru
- 27. oktobra 8. pohod po poteh Soške fronte v sodelovanju z Vojnim muzejem
- sodelovanje pri pripravi mednarodne razstave jaslic na Sveti Gori v mesecu decembru
- 22. decembra Pohod luči miru skupaj z župnijo Solkan in Rajonskim svetom iz Štmavra

Turistično društvo Solkan deluje v Turistični pisarni na Ulici IX. Korpusa 46, pri AMZ-ju, nasproti solkanskega marketa od leta 2004, je mlado društvo, a polno energije.

Društvo vodi predsednik, gospod Branko Belingar, ki je s svojimi idejami, zamislimi, entuzijazmom in požrtvovalnim delom gonilna sila društva. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom pospeševati turizem, ozavestiti lokalne prebivalce in jih navdušiti za ogled številnih znamenitosti in zanimivosti domačega kraja.

Turistično društvo sodeluje z drugimi lokalnimi in zamejskimi društvi pri skupnih projektih.

Eden takih projektov je »Sabotin- Park miru«, ki je pobuda skupnosti INTERREG III.A SLOVENIJA – ITALIJA, sofinancirana s strani Evropske Unije, kjer gre za čezmejno sodelovanje na področju turizma, s ciljem:
- urediti Sabotin v enotno rekreacijsko in izletniško točko,
- povezati turistične zanimivosti v enoten turističen produkt,
- ustvariti simbol združevanja in premagovanja mej.

Turistično društvo sodeluje pri oblikovanju turističnih produktov, pri urejanju informacijskih točk in centrov, pa seveda pri turističnem izobraževanju in promociji.

S Frančiškanskim samostanom Sveta Gora, KS Solkan in KD Sabotin iz Štmavra sodeluje pri organizaciji prav v tem času odprte že 9.slovenske razstave jaslic z mednarodno udeležbo.

Povezuje se z Društvom za bohinjsko – goriško progo.

Plod sodelovanja z lokalnimi društvi je tudi vsakoletni, letos že sedmi Pohod po bojiščih soške fronte v mesecu oktobru.

V sodelovanju s KUD iz zamejstva prireja Pohod luči miru.

Turistično društvo Solkan pa tudi prireja ali pa sodeluje pri različnih prireditvah in sejmih skozi vse leto, naj omenimo
-poletne večere na placu
-razstave, od filatelistične, razstave heraldike in razstave letalskih modelov gospoda Julija Srebrniča
-bolšji in Miklavžev sejem
-prihod Miklavža in Dedka Mraza
-ravno v tem času pa si lahko ogledate jaslice na placu


Kontaktni naslov - pisarna:
Turistično društvo Solkan
Ulica IX. korpusa 46
5250 Solkan
Tel: 05 / 330 04 20
Fax: 05 / 330 04 25

e-pošta: #EM#696f646c4476696b6368642562687a#EM#

Predsednik: Branko Belingar
GSM: 041 974 588
e - pošta: #EM#626370626a6e693138496d666d646221737e7f#EM#

Uradni naslov:
Turistično društvo Solkan
Trg Jožeta Srebrniča 7
5250 Solkan