Natisni

Podelitev priznanja KS organizacijam in posameznikom

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
Komisija za priznanja KS
Trg Jožeta Srebrniča 7
5250 SOLKAN


Številka: 094-1/19
Datum:    23. 5. 2019


O B V E S T I L OKrajevna skupnost Solkan ob krajevnem prazniku v mesecu septembru podeljuje priznanja KS organizacijam in posameznikom za njihov pomemben prispevek kraju.

Društva, organizacije in krajani lahko pošljejo pismen predlog z obrazložitvijo na obrazcu

na sedež Krajevne skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7, 5250 Solkan

do 10. julija 2019.

Obrazec je objavljen na spletni strani, lahko pa ga dvignete na tajništvu KS Solkan.

Na kuverti naj bo označba – predlog za priznanje KS, NE ODPIRAJ.PREDSEDNICA KOMISIJE
Jana Herega l.r.

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN

Komisija za priznanja KS Solkan

 

 

 

OBRAZEC

za podajo predlogov za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Solkan

 

 

 

Ime in priimek predlaganega kandidata/uradni naziv institucije (podjetje, zavod, društvo…)

 

 

 

Datum in kraj rojstva ( za kandidate)

 

 

 

Naslov stalnega prebivališča/sedež institucije

 

 

 

Izobrazba/dejavnost institucije

 

 

 

Kratka utemeljitev predloga, ki naj zaobjame bistvo, zakaj je posameznik ali institucija predlagana za posamezno priznanje

 

 

 

Obrazložitev predloga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlagatelj predloga oziroma kontaktna

oseba

 

 

 

Telefon, GSM ali e-mail predlagatelja oziroma kontaktne osebe

 

 

 

Morebitne priloge k obrazložitvi*

 

 

 

Opomba: * ni obvezna sestavina obrazca

 

 

V ____________________, dne ________________

 

 

                                                 ________________________

                                                                Podpis predlagatelja