Natisni

Podelitev priznanja KS organizacijam in posameznikom

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
Komisija za priznanja KS
Trg Jožeta Srebrniča 7
5250 SOLKAN

Številka: 094-1/21-1

Datum:    28.07.2021

 

 

O B V E S T I L O

 

 

Krajevna skupnost Solkan v letošnjem letu ponovno pripravlja krajevni praznik v kolikor bo to zaradi Covid situacije dovoljeno.

Ob krajevnem prazniku KS Solkan podeljuje priznanja KS organizacijam in posameznikom za njihov pomemben prispevek kraju.

Društva, organizacije in krajani lahko pošljejo pismen predlog z obrazložitvijo  na obrazcu na sedež Krajevne skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7, 5250 Solkan

do 15. avgusta 2021

Obrazec je objavljen na spletni strani 

http://www.solkan.si/krajevna-skupnost/podelitev-priznanja-ks-organizacijam-in-posameznikom ,

lahko pa ga dvignete na tajništvu KS Solkan ob uradnih urah.

 

Na kuverti naj bo označba – predlog za priznanje KS, NE ODPIRAJ.

 

 

 

PREDSEDNICA KOMISIJE

Jana Herega  l.r.

 

 

 

OBRAZEC

za podajo predlogov za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Solkan

 

 

 

Ime in priimek predlaganega kandidata/uradni naziv institucije (podjetje, zavod, društvo…)

 

 

 

Datum in kraj rojstva ( za kandidate)

 

 

 

Naslov stalnega prebivališča/sedež institucije

 

 

 

Izobrazba/dejavnost institucije

 

 

 

Kratka utemeljitev predloga, ki naj zaobjame bistvo, zakaj je posameznik ali institucija predlagana za posamezno priznanje

 

 

 

Obrazložitev predloga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlagatelj predloga oziroma kontaktna

oseba

 

 

 

Telefon, GSM ali e-mail predlagatelja oziroma kontaktne osebe

 

 

 

Morebitne priloge k obrazložitvi*

 

 

 

Opomba: * ni obvezna sestavina obrazca

 

 

V ____________________, dne ________________

 

 

                                                 ________________________

                                                                Podpis predlagatelja