Natisni

Spletna pisarna

Obrazci in vloge

PRIREDITVE
Prijava javne prireditve

DRUŠTVA
Vloga za registracijo društva
Vloga za spremembo imena, sedeža, akta ali zastopnika društva

GRADNJA
Vloga za spremembo prostorskega plana MONG
Vloga za izdajo odločbe za določitev gradbene parcele
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja
Vloga za izdajo uporabnega dovoljenja
Vloga za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja
Vloga za spremembo gradbenega dovoljenja

NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČA
Vloga za izdajo soglasja za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na zavarovanih območjih
Vloga za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem
Ponudba za nakup kmetijskega zemljišča
Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča
Elektronski vpogled v zemljiško knjigo

DELO
Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela
Podjemna pogodba (Pogodba o delu - delovršna pogodba)
Vloga za vpis podatkov v delovno knjižico
Zahtevek za izdajo delovne knjižice

PROMET
Vloga za izdajo podaljšanja ali zamenjavo vozniškega dovoljenja
Prijava spremembe lastnika vozila
Vloga za pridobitev parkirne karte za invalidne osebe
Vloga za izdajo preizkusnih tablic

GOSPODARSTVO
Vloga za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja - UE
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja - MONG
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Vloga za izdajo dovoljenja za točrnje nevstekleničenih vin

KMETIJSTVO
Vpis v register vinogradov
Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina
Prijava letnega pridelka grozdja
Prijava letnega pridelka vina ali mošta
Prijava izvedenih enoloških postopkov
Prijava zalog vina

Več obrazcev je na Portalu Upravnih Enot

Delamo

Dokumenti