Natisni

Vizitka krajevne skupnosti Solkan

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN

KS SOLKAN
Trg Jožeta Srebrniča 7
5250 Solkan
Telefon 1: 05/330-00-80
E-pošta: #EM#6b72716c686e6769487a63646023606a64#EM#
Spletni naslov: www.solkan.si
Davčna številka: 56544146
Transakcijski račun KS: TRR SI56 012846450831390

Uradne ure KS:
Ponedeljek od 9. do 12. ure
Sreda od 9. do 12. ure
Četrtek od 14. do 17. ure


Solkanski časopis
Odgovorna urednica Inga Brezigar Miklavčič
#EM#736e6e68656b756c6127696a7f627e666351617a7b7938797d6d#EM#

Objave na internetni strani:

Naselja v KS: Solkan, Šmaver, Sveta Gora
Število prebivalcev v KS: 3272

a 003

Svet krajevne skupnosti 2018 - 2022

2.   Vesna Bašin, Pionirska ulica 4a, Solkan
3.   Branko Belingar, Ulica Borisa Kalina 16, Solkan
4.   Tomaž Černe, Za spomenikom 7, Solkan
6,   Lea Oven

Predsednica sveta KS Jana Herega 


Svet krajevne skupnosti 2014 - 2018:

1.    Miran Franko, Za spomenikom 3, Solkan
2.    Darinka Kozinc, Med ogradami 37, Solkan
3.    Doroteja Golob, Soška cesta 15a, Solkan
4.    Branko Belingar, Ulica Borisa Kalina 16, Solkan
5.    Vesna Bašin, Pionirska ulica 4a, Solkan
6.    Jožef AbramičUlica Josipa Makuca 3, Solkan
7.    Tomaž Leban, Ulica M. Valentinčiča 12, Solkan
8.    Tatjana Černe, Ulica Klementa Juga 4, Solkan
9.    Aleš UšajUlica Milana Klemenčiča 16, Solkan
10.  Radovan Grapulin, Cesta IX. korpusa 82b, Solkan
11.  Evelin Bizjak, Klanec 6a, Solkan

Predsednica sveta KS: Darinka Kozinc

KRAJEVNA SKUPNOST 2015


Svet krajevne skupnosti 2010 - 2014:

1.    Majda Šturm, Šolska ulica 13, Solkan
2.    Franko Rutar, Soška cesta 18, Solkan
3.    Doroteja Golob, Soška cesta 15a, Solkan
4.    Branko Belingar, Ulica Borisa Kalina 16, Solkan
5.    Vesna Bašin, Pionirska ulica 4a, Solkan
6.    Vojko Fon, Pirjevčeva ulica 1, Solkan
7.    Tomaž Leban, Ulica M. Valentinčiča 12, Solkan
8.    Jožef Leban,  Ulica M. Valentinčiča 12, Solkan
9.    Marjan Petrovčič, Cesta IX. korpusa 49, Solkan
10.  Radovan Grapulin, Cesta IX. korpusa 82b, Solkan
11.  Evelin Bizjak, Klanec 6a, Solkan

Predsednik sveta KS: Jožko Leban