Natisni

Zbirni center za kosovne odpadkeKOMUNALA


Komunala Nova Gorica d.d. izvaja javno službo zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov v občinah:

  • Brda,
  • Kanal ob Soči,  
  • Mestna občina Nova Gorica,
  • Miren - Kostanjevica,
  • Renče - Vogrsko in
  • Šempeter – Vrtojba

novi 3 kontejnerji

Zbirni center


Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.
V zbirnem centru so postavljeni veliki zabojniki, pred vsakim je tabla, kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. Za zbiranje in začasno shranjevanje nevarnih odpadkov je urejen poseben prostor. Več o zbirnem centru preberite v priloženem dokumentu.

Zgibanka