Natisni

Plemstvo

V preteklosti je v Solkanu, predvsem zaradi bližnje Gorice, živelo kar lepo število plemiških družin. Nekatere so bile nedvomno slovenskega rodu.
Plemiči so v Solkanu živeli, mnogi pa so imeli tu le posesti, letno rezidenco, živeli pa so v Gorici. Pet plemiških rodbin je imelo v solkanski župnijski cerkvi sv. Štefana družinske grobnice. Solkansko plemstvo je sodilo med nižje oblike plemiškega stanu, bilo je nekaj grofovskih družin in ena družina markizov. To so Coronini, Strassoldo in Lanthieri.

Poleg grobnic in nagrobnih kamnov so vredne ogleda vile in posestva ter njihova zanimiva pročelja. K solkanskemu plemstvu, ki je pustilo svoj pečat kraju, prištevamo 19 plemiških družin:

baroni Arrardi (1569)
pl. Bassini
pl. Battistig
pl. Bartolomei (konec 18. stoletja)
pl. Begnini in Muldenburg
grofje Eldingi (14. stoletje)
pl. Fanton
pl. Gironcoli
pl. Milost (Mildenhaus)
pl. Milosig (Mildenhoff)
pl. Mulitsch Palmerberg
grofje Manin (vila Manin)
pl. Nordis (1393)
markizi Obizzi
grofje Puppi (14. stoletje)
baroni Rechbach
pl. Riccabona – Reichenpels
pl. Sočebran – Andrej Komel
pl. Stabile (19. stoletje iz vile Vicentine) – tu TD Solkan

(Jernej Vidmar)