Natisni

Kolofon 1001 Solkanski časopis

1001 Solkanski časopis je krajevni časopis, ki izhaja štirikrat letno. Izdaja ga Krajevna skupnost Solkan. V njem dobimo servisne informacije krajevnega značaja, krajša poročila o krajevnih dogodkih, spomine na preteklost, drobne zgodbe...
Financira ga krajevna skupnost, pomagajo pa krajani s prostovoljnimi prispevki, podjetja, obrtniki...
Naklada je okoli 1500 izvodov, ki so razdeljeni družinam oziroma krajanom Solkana, raznim institucijam, naročiti pa ga je možno tudi na sedežu krajevne skupnosti.

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa bo izšla 29. marca 2019.
Članke in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 3. marca e-naslov:

#EM#736e6e68656b756c6127696a7f627e666351617a7b7938797d6d#EM#

Pisce naprošamo, da posredujejo svoje članke v Wordu z univerzalno Times New Roman pisavo v velikosti 12 z levo poravnavo.
V naslovih naj ne uporabljajo velikih črk, ker jih v časopisu ni, članek v datoteki naj označijo na začetku s št. časopisa (primer: 90 G. Humar Most).
Pod besedilo naj opišejo vsebino in avtorja fotografije, vendar naj fotografije oddajo ločeno od besedila.
Pisce še posebej prosimo, da upoštevajo zadnji rok za oddajo člankov in fotografij.


Odgovorna urednica:
Inga Brezigar Miklavčič
Telefon urednice: 040 754 905

Uredniški odbor:
Božidar Markič
Branko Marušič
Darinka Kozinc
Erika Grosar
Jure Batagelj
Joško Leban
Nika Šuligoj

Jezikovni pregled: Katarina Vuga

Likovni urednik: Bojan Bole
DTP: ArtTECH
Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica

Cenik oglaševanja v 1001- solkanskem časopisu

1 stran: 400€
1/2 strani: 200€
1/4 strani: 100€
1/8 strani: 50€
manši oglasi: 25€
Oblikovanje oglasa: dodatnih 50%

Prispevke za časopis lahko nakažete na transakcijski račun Krajevne skupnosti Solkan št.: 01284-6450831390.


Izdaje časopisa so pretvorjene v *.pdf obliko, potrebno programsko opremo si lahko brezplačno pridobite na spletni strani podjetja Adobe.


Drage Solkanke in Solkanci!

Na pobudo predsednice Sveta KS Solkan mag. Darinke Kozinc sem sprejela uredništvo lokalnega četrtletnika 1001-solkanski časopis.
Nekoliko s strahom, saj prevzemam nasledstvo Tonija Gomiščka, novinarja in Solkanca, in se ob tem podajam v zame povsem nove »novinarske« vode.
Naj se na tem mestu Toniju in vsem, ki so me spodbudili in obljubili pomoč, zahvalim za prijaznost in nasvete, s katerimi so mi olajšali prevzem Solkanskega časopisa. Sama namreč nisem ne novinarka ne Solkanka – sem pa »solkanska nevesta«, kot bi rekli po domače, in moževa solkanska družina je postala tudi moja. In hvaležna sem noni
Ani (svoji tašči, ki mi je nadomestila prezgodaj umrlo mamo), pa Radici, Davidu, Branku, Tomažu, Vladimirju in Nives in vsem številnim članom Brjəžgarjəvə familjə, da so me sprejeli medse in me tako rekoč posvojili. S Solkanom je zaznamovana tudi moja poklicna in strokovna pot – moj prvi ravnatelj in če lahko tako rečem - prvi mentor na muzejski poti je bil dr. Branko Marušič, Solkanec, in moja prva muzejska naloga je bila razstava o solkanskih mizarjih v prostorih KS Solkan. Pri tem mi je veliko pomagal Bruno Zavrtanik, prav tako Solkanec od glave do pet.
Solkanski mizarji so nato dolga leta spremljali mojo poklicno pot in zelo vesela sem bila, ko se je v Solkanu končno našel prostor za muzejsko zbirko solkanskih mizarjev, kjer se, ne le s predmeti, fotografijami in pisano besedo, pač pa tudi z aktivnim prenosom znanja in veščin mizarskega dela ohranja snovna in nesnovna kulturna dediščina
solkanskega mizarstva.
Bogato splošno kulturno in društveno življenje lokalne skupnosti je tisto, ki kraj povezuje in mu daje svojo identiteto. Vse to bo našlo svoje mesto v lokalnem časopisu
– ta je neke vrste kronika kraja in ljudi, tistih, ki v kraju stalno živijo in tistih, ki so s krajem po družini ali po prijateljstvu povezani. Upam, da bomo vsi skupaj oblikovali časopis, ki nas bo povezoval in nam bo v veselje.

mag. Inga Miklavčič Brezigar

VSEBINA SOLKANSKEGA ČASOPISA