Natisni

Kolofon 1001 Solkanski časopis

1001 Solkanski časopis je krajevni časopis, ki ga tiskamo štirikrat letno in izhaja že 25 let. Izdaja ga Krajevna skupnost Solkan. V njem dobimo servisne informacije krajevnega značaja, krajša poročila o krajevnih dogodkih, spomine na preteklost, drobne zgodbe...
Financira ga krajevna skupnost, pomagajo pa krajani s prostovoljnimi prispevki, podjetja, obrtniki...
Naklada je okoli 1500 izvodov, ki so razdeljeni družinam oziroma krajanom Solkana, raznim institucijam, naročiti pa ga je možno tudi na sedežu krajevne skupnosti.

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa bo izšla predvidoma 21. junija 2019.
Članke in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 10. junija e-naslov:

#EM#736e6e68656b756c6127696a7f627e666351617a7b7938797d6d#EM#

Pisce naprošamo, da posredujejo svoje članke v Wordu z univerzalno Times New Roman pisavo v velikosti 12 z levo poravnavo.
V naslovih naj ne uporabljajo velikih črk, ker jih v časopisu ni, članek v datoteki naj označijo na začetku s št. časopisa (primer: 90 G. Humar Most).
Pod besedilo naj opišejo vsebino in avtorja fotografije, vendar naj fotografije oddajo ločeno od besedila.
Pisce še posebej prosimo, da upoštevajo zadnji rok za oddajo člankov in fotografij.


Odgovorna urednik:

Telefon urednika

Uredniški odbor:


Jezikovni pregled: 


Tisk in oblikovanje: Grafica Goriziana - Gorica

Cenik oglaševanja v 1001- solkanskem časopisu

1 stran: 400€
1/2 strani: 200€
1/4 strani: 100€
1/8 strani: 50€
manjši oglasi: 25€
Oblikovanje oglasa: dodatnih 50%

Prispevke za časopis lahko nakažete na transakcijski račun Krajevne skupnosti Solkan št.: 01284-6450831390.


Izdaje časopisa so pretvorjene v *.pdf obliko, potrebno programsko opremo si lahko brezplačno pridobite na spletni strani podjetja Adobe.VSEBINA SOLKANSKEGA ČASOPISA