Natisni

Kolofon 1001 solkanski časopis

1001 solkanski časopis je krajevni časopis, ki ga tiskamo štirikrat letno in izhaja že 25 let. Izdaja ga Krajevna skupnost Solkan. V njem dobimo servisne informacije krajevnega značaja, krajša poročila o krajevnih dogodkih, spomine na preteklost, drobne zgodbe...
Financira ga krajevna skupnost, pomagajo pa krajani s prostovoljnimi prispevki, podjetja, obrtniki...
Naklada je okoli 1500 izvodov, ki so razdeljeni družinam oziroma krajanom Solkana, raznim institucijam, naročiti pa ga je možno tudi na sedežu krajevne skupnosti.

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa bo izšla predvidoma marca 2020.
Članke in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 10. marca na e-naslov:

#EM#736e6e68656b756c6127696a7f627e666351617a7b7938797d6d#EM#

Besedil, ki niso v elektronski obliki, ne bomo sprejemali. Pisce naprošamo, da posredujejo svoje članke v Wordu z univerzalno Times New Roman pisavo v velikosti 12 z levo poravnavo. Slike oddajte ločeno v jpg formatu. Pod besedilo naj opišejo vsebino in avtorja fotografije, vendar naj fotografije oddajo ločeno od besedila. Ime datoteke z besedilom naj bo s pripradajočimi slikami.
Pisce še posebej prosimo, da upoštevajo zadnji rok za oddajo člankov in fotografij.

Kontaktni naslov urednice: 

#EM#737767776864686678656f7862646d6e6251757e757c7a397b7677#EM#


Odgovorna urednica: 

Svetlana Bušen

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!

Z veseljem sem sprejela urednikovanje 1001 solkanskega časopisa, saj se po trinajstih letih bivanja v Solkanu čutim pripravljena na raziskovanje tega čudovitega kotička Slovenije tudi skozi »novinarske oči«. Kot nova urednica si želim, da bi se v čim večjem številu odločali za pisanje v Solkanski časopis, saj nam bo le tako uspelo ohranjati tradicijo kraja, sočnost solkanske govorice, ki mi je kot profesorici slovenskega jezika v velik izziv. Prav tako nam bo uspelo obuditi najskrivnejše spomine, iz sebe izvabiti literarne in fotografske talente, pripovedovati o dogodkih, ljudeh in ne nazadnje o problemih, rešitvah in spodbudah s pogledom v prihodnost. Kar pa se mi zdi najpomembneje, edinole skupaj bomo lahko naredili časopis dostopen vsem generacijam v kraju, ki bo krajankam in krajanom v veselje in ponos. Poletje je pred vrati … zelenomodra lepotica že vabi na svoje brzice. Se vidimo na Jezu.

Svetlana Bušen


Uredniški odbor:

Jana Herega
Tomaž Černe
Darinka Kozinc 
Boža Hvala
dr. Branko Marušič
Jožko Markič
Jožko Leban

Jezikovni pregled: 

Svetlana Bušen


Tisk in oblikovanje: 

Grafica Goriziana - Gorica

Cenik oglaševanja v 1001- solkanskem časopisu

1 stran: 400€
1/2 strani: 200€
1/4 strani: 100€
1/8 strani: 50€
manjši oglasi: 25€
Oblikovanje oglasa: dodatnih 50%

Prispevke za časopis lahko nakažete na transakcijski račun Krajevne skupnosti Solkan št.: 01284-6450831390.


Izdaje časopisa so pretvorjene v *.pdf obliko, potrebno programsko opremo si lahko brezplačno pridobite na spletni strani podjetja Adobe.VSEBINA SOLKANSKEGA ČASOPISA