Natisni

Vodeni ogledi Solkana

OSNUTEK TURISTIČNIH ITINERARIJEV PO KULTURNO – ZGODOVINSKEM JEDRU KRAJA


Prav lega je kraju odmerila pomembnost od prazgodovine do današnjih dni. Po arheoloških najdbah iz starejše kamene dobe, iz kovinskih obdobij, rimskih časov in zgodnjega srednjega veka sodi Solkan med najstarejša naselja v Posočju.
Kot grad ali grajsko naselje se prvič omenja skupaj z vasjo Gorica v cesarskem dokumentu dne 28. aprila 1001 leta. Samo ime kraja izvira iz predslovanskega časa in se je tekom časa spreminjalo: Silikanum, Syliganum, Salcanum, Zelcanum... do današnjega Solkana.

Za voden ogled  znamenitosti in pomoč pri oblikovanju itinerarija vam je na voljo vodnica z licenco GZS in licenco turističnega območja mestne občine Nova Gorica Evelin Bizjak,

tel: 040 577 255, #EM#676e706a776e67747c667862666c4e687d707b7f3a76797a#EM#www.goriskastorija.si


SOLKAN NA KRATKO (primer vodenega ogleda)

Parkirišče ob novem mostu
Vila Bartolomei, kjer je v prostorih Goriškega muzeja voden ogled muzejske zbirke ter restavratorska delavnica
Šolska ulica s pročelji hiš plemiških družin, rojstna hiša Borisa in Zdenka Kalina, škof Srebrnič
Spomenik NOB
Mizarska ulica – solkansko mizarstvo
Plenčičev trg – cerkev sv. Štefana, obeležje prvi omembi Solkana leta 1001
Trg Jožeta Srebrniča – čitalnica, fontana
Dvorec Palač – zbiralnik, izvir
Kajakaški klub – šport v Solkanu – športni center
Solkanski most – Soča – Sabotin
Solkansko pokopališče: spominska plošča Sočebranu, France Bevk, cerkev sv. Roka in Tolminski puntarji,
Vojni muzej Solkan,
Vojaško pokopališče 1. svetovne vojne

Za voden ogled  znamenitosti in pomoč pri oblikovanju itinerarija vam je na voljo vodnica z licenco GZS in licenco turističnega območja mestne občine Nova Gorica Evelin Bizjak,
tel: 040 577 255, #EM#676e706a776e67747c667862666c4e687d707b7f3a76797a#EM#, www.goriskastorija.si

SOLKANSKE VILE IN PLEMSTVO, 2 URI


V 17. stoletju se začenjajo v Solkanu pojavljati pomembne plemiške družine kot so Coronini, Strassoldo, Lanthieri... Tu gradijo rezidenčne stavbe, ki dajo kraju meščanski in gosposki videz.
Zbrali se bomo pred vilo Bartolomei, si ogledali, palačo, restavratorsko razstavo Goriškega muzeja ter vrt.

Pot nas bo vodila do vile Lenassi podjetnika Odoneja, in parka pred njo.
Po ulici IX. korpusa bomo prišli do vile Puppi, ki jo poznamo kot hotel Sabotin, za njo je vila Paniaco.

Na koncu si bomo ogledali si bomo ostanke "Palača" ali Grimarjeve graščine z vrtom. S svojo velikostjo, impozantnim pročeljem, slikovitimi stolpi ter starimi, mogočnimi cipresami, ki so krasile grajski park, je dajala Solkanu poseben pečat in romantičen pridih.

Vstopnina: Vila Bartolomei 2€


SOLKANSKI PALAČ IN VODNI IZVIR, 2 URI

Stara graščina, domačinom poznana kot dvorec Palač, je bila zgrajena v drugi polovici 17. stoletja ob današnji Soški cesti. S svojo velikostjo, impozantnim pročeljem, slikovitimi stolpi ter starimi, mogočnimi cipresami, ki so krasile grajski park, je dajala Solkanu poseben pečat in romantičen pridih.

Graščino sta prizadeli obe svetovni vojni, ki ji nista prizanesli. Tako je v 60. letih 20. stoletja doživela bridki konec in bila porušena.

Eden izmed notranjih portalov solkanskega Palača, okrašen s kamnito moško glavo je danes vzidan v gradu Kromberk, kjer je sedež Goriškega muzeja. Poleg tega je ohranjen kamnit baročni vodnjak in drugi kamnoseški detajli. Ohranjen je stolp, ki je danes vključen v zasebno stanovanjsko hišo.

Staro, kamnito zajetje naravnega vodnega izvira, je s pitno vodo oskrbovalo Palač. Za kamnito steno se nahaja naravna kraška jama, v kateri je dovolj pitne vode tudi ob močni suši. Tam zbrana voda služi za napajanje dveh gospodinjstev v Solkanu.

Vstopnina: prostovoljni prispevki
.

OD SOLKANA DO PEVME, 2 - 3 URE


Z ogledom bomo pričeli v obrtni coni Solkan, se sprehodili mimo vile Nordis grofice Liduške, prečkali mejo na solkanskih poljih ter ob murvinih drevesih spoznali pomen svilogojstva in sviloprejstva na goriškem.
Ob pogledu na Oslavsko kostnico in Sabotin se bomo spomnili padlih v prvi svetovni vojni in bojev, ki so potekali v teh krajih.
Ogled bomo zaključili v parku Pevma, kjer se ob bregovih reke Soče razprostira čarobna pokrajina s peščenimi plažami, kamnitimi obronki, senčnimi zalivi, travnatimi terasami in gozdovi.


Dodatek za vzdržljive:
Rekreacija brez vodenega ogleda v parku Pevma, kjer se vzdolž reke v senci jelš in topolov pot vije mimo mostičkov, ribnika, ki ga napajajo slapovi studenčnih voda in mimo velikih travnikov, ki so posebno primerni za sprostitev.
Park ima številne strukture za prosti čas in postanek, predvsem na gričevnatem predelu, kjer se nahajata dve otroški igrišči, klopi, žari za piknike in zasebna jahalna šola, La Remuda. Naturalistične pešpoti z asfaltiranimi cestami in makadamskimi stezicami so označene na tablah pri vhodu in izhodu v park, kjer se začenja »tradicionalna sprehajalna pot«, ki se po stezah spušča v notranjost gozda.


SOLKAN IN SOŠKA FRONTA, 2 URI


Solkanje bil v vojnem obdobju 1915 – 1917 skoraj do tal porušen, saj se je nahajal neposredno v prvi bojni črti. Na to nas danes še vedno spominjajo ostanki položajev in kavern na obrobju kraja in lepo urejeno Avstro-ogrsko pokopališče ob znamenitem kamnitem Solkanskem mostu, ki so ga leta 1916 umikajoči se avstrijski pionirski oddelki razstrelili.

Kaj so jedli na soški fronti in kako je potekalo življenje v zaledju, kam so šli begunci...?
Ogledali si bomo cerkev Sv. Štefana, Vojni muzej Solkan, razstavo dokumentarnih fotografij ”Soška fronta nekoč in danes”, avstoogrsko pokopališče in solkanski most.

Prva omemba solkanske fare v pisanih virih sega v konec 12. Stoletja, prvi do sedaj znani dokument, ki omenja župnijo v Solkanu v zvezi s sv. Štefanom, pa je iz leta 1373. Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1566, barokizirana in prezidana. Med prvo svetovno vojno je bila cerkev precej porušena. Po vojni je bila obnovljena in znova posvečena leta 1926.
Vojni muzej Solkan je zasebna muzejska zbirka predmetov iz časa prve svetovne vojne, soške fronte. Muzejska zbirka se ukvarja s proučevanjem in ohranjanjem zapuščine prve svetovne vojne na naših tleh. Zbirka ni zaprtega tipa, temveč je odprta za javnost in kot taka služi kot spomin in opomin na grozodejstva prve svetovne vojne.

Vstopnina: Vojni muzej Solkan prostovoljni prispevkiOBRT IN ŠPORT V SOLKANU, 2 URI


Začeli bomo na Mizarski ulici z ogledom mizarske delavnice, obeležjem solkanskim mizarjem in ogledom mini mizarskega muzeja v prostorih Turistične pisarne.

Nadaljevali bomo z ogledom 2 mlinov v Evangeličanskem centru ter sprehodom do Kajak centra, vrhunske slalom kajak proge na divjih vodah in Čolnarne, kjer se bomo spomnili začetkov kajakaštva in uspehov naših kajakašev.

Podjetnik Lenassi je pripomogel k razvoju industrijskega dela Solkana ob Soči. Postavil je mlin in žago, papirnico in manufakturo suknja in flanele, katerih ostanke lahko vidimo še danes.

Vstopnina: prostovoljni prispevkiSOLKANSKI MOST IN SEVERNA GORIŠKA ŽELEZNIŠKA POSTAJA, 2 URI


Solkanski most je najbolj markanten most na bohinjski železnici Jesenice-Gorica in eden najbolj slovečih mostov v Sloveniji. Most ima, po znanih podatkih, najdaljši kamniti lok, razpet nad reko, na svetu in najdaljši kamniti lok med vsemi železniškimi mostovi.
Razpetina glavnega loka je 85 m.
Spoznali bomo zgodovino solkanskega kamnitega velikana in se peljali z vlakom do železniške postaje v Novi Gorici.
Najstarejša javna stavba v mestu je prav železniška postaja. To je nekdanji severni goriški kolodvor ali svetogorska železniška postaja, zgrajena v secesijskem slogu sočasno z bohinjsko železniško progo (1906), tehnični spomenik je poslopje kurilnice ob železniški postaji.

Ogledali si bomo muzej posvečen Bohinjski progi, parno lokomotivo, Muzejsko zbirko Kolodvor in trg Evrope.
Razstava v Muzejski zbirki Kolodvor prikazuje Državno mejo na Goriškem od 1945 do 2004, ki s fotografijami, uniformami, zastavami, zemljevidi in dokumenti pripoveduje o nastanku in spremembah državne meje med FLRJ, danes Republiko Slovenijo, in Republiko Italijo na področju med Sabotinom in Mirnom ter usodah in življenju prebivalstva na obeh njenih straneh.

Vstopnina: Muzejska zbirka Kolodvor 1€, muzej posvečen Bohinjski progi brezplačno


1000 LET SOLKANA V 4 URAH (primer vodenega ogleda)

Solkan je starodavno naselje, ki je bilo v pisnih virih skupaj s sosednjo Gorico omenjeno že leta 1001.

Zaradi lege v bližini Gorice, se je tu razvilo predmestno življenje, tukaj je živel tudi del goriškega plemstva kot tudi uglednega in premožnega meščanstva, ki so za seboj pustili nekaj rezidenc, npr. Vila Bartolomei, v kateri je danes oddelek Goriškega muzeja.
Kraj je postal pomemben predvsem v 18. stoletju, ko so ob Soči, zaradi rasti predelovalne industrije, postavili mline in žage (ostanki vidni pri »starem jezu«), najbolj pa so Solkan zaznamovali mizarji, ki so bili priznani daleč naokrog in so s svojimi izdelki celo zmagovali po evropskih sejmih. Solkan je bil s Sveto goro tudi romarska meka in furmanska postojanka.

Od Solkanskega mostu se bomo peš odpravili do Mini mizarskega muzeja in si ogledali razstavo 'Solkan in solkanski mizarji'.

Nadaljevali bomo z ogledom »Vojnega muzeja Solkan«, ki je zasebna muzejska zbirka predmetov iz let 1915 – 1917 in se ukvarja s proučevanjem in ohranjanjem zapuščine prve svetovne vojne na naših tleh.

Od Vojnega muzeja nas bo pot vodila do Vile Bartolomei, kjer si bomo v prostorih Goriškega muzeja ogledali muzejske zbirke, restavratorska razstave: OHRANITI PRETEKLOST ZA DANES IN JUTRI, etnološka in arheološka razstava: POSODJE NA GORIŠKEM, arheološka razstava: LANGOBARDI NA GORIŠKEM, restavratorska razstava: O RESTAVRIRANJU SLIK NA STEKLO IN O TEHNIKI SLIKANJA, restavratorka pa nam bo razložila postopke, ki jih uporabljajo v restavratorski delavnici.

Po Šolski ulici se bomo sprehodili mimo pročelji hiš plemiških družin, rojstne hiše Borisa in Zdenka Kalina, škofa Srebrniča in spomenika NOB do trga Jožeta Srebrniča. Pri fontani si bomo privoščili odmor za kavo, sok… in se spomnili časov čitalnic.

Sprehod po Mizarski ulici s spomini na solkansko mizarstvo do Plenčičevega trga s cerkvijo sv. Štefana, ogled. Pred cerkvijo je obeležje prvi pisni omembi Solkana. 28. aprila 1001, kjer se prvič omenja kraj Solkan, ko cesar Oton III. z darilno listino podari grad Castellum Siliganum in vas Gorica oglejskim patriarhom.

Pot nadaljujmo do ostankov »Palača«, graščine zgrajene v 17. stoletju, ki je s svojo velikostjo, impozantnim pročeljem, slikovitimi stolpi ter starimi, mogočnimi cipresami, dajala Solkanu poseben pečat in romantičen pridih.
Še kratek sprehod do Solkanskega pokopališča, kjer so pokopani vojaški pisatelj Komel plemeniti Sočebran, grofje Strassoldo, pisatelj France Bevk, … in tu je nekoč stala cerkev sv. Roka in od koder so šli tolminski puntarji na goriški grad.

Poged z novega mostu na znamenit ločni most čez reko Sočo na bohinjski železnici Jesenice - Nova Gorica. Solkanski most ima najdaljši kamniti lok na svetu in najdaljši kamniti lok med železniškimi mostovi.
Od tu se vidi tudi Kajakaški klub in športni center, kostnico na Oslavju, hrib Sabotin s kavernami iz prve svetovne vojne, Sveto goro, Škabrijel, Sveto Katarino in avstroogrsko vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne.

Zaključek ogleda in kosilo v eni izmed solkanskih restavracij s tipičnimi primorskimi jedmi.